Laatste LN'de

ANALYSE: Feyenoord’s Jaarverslag

Gepubliceerd op 28 oktober 2016 - 16:54

Speciaal voor jullie hebben we het onlangs door de club gepresenteerde jaarverslag nader geanalyseerd. Het eerste wat ons opvalt is dat een aantal posten (onder andere de overige bedrijfskosten) in het jaarverslag niet worden gespecificeerd, dus de nadere onderbouwing kunnen wij helaas niet analyseren.

Wat ons verder opvalt dat de Mission Statement tov het laatste jaarverslag is aangepast. Nu is dat op zich niet opmerkelijk met deze clubleiding, omdat ze bijna wekelijks nieuwe meerjarenplannen opstellen en ze net zo koersvast zijn als een verwarde kapitein zonder kompas, maar dat terzijde.

Mission Statement 2014/2015:Feyenoord Rotterdam speelt een leidende rol in het Nederlandse voetbal en biedt haar trouwe legioen een unieke beleving en inspiratiebron. Wij zijn trots op de club, haar leden, haar historie, cultuur en op elkaar. Feyenoord staat voor strijd, succes, kameraadschap en respect.”

Mission Statement 2015/ 2016: “Feyenoord en het stadion spelen een leidende rol in het Nederlandse voetbal en bieden het trouwe legioen in het mooiste stadion van het land een unieke beleving en inspiratiebron. Wij zijn trots op onze club, onze helden, onze historie, ons stadion, onze gastvrijheid en op elkaar. Feyenoord staat voor Daadkracht, Trots, Samen en Respect.”

Wat opvalt in het nieuwe Mission Statement is dat er nu zeer duidelijk wordt uitgesproken dat De Kuip het mooiste stadion van het land is en dat Feyenoord, naast daadkracht, trots en respect blijkbaar ook staat voor SAMEN. En dit zijn nu juist de 2 punten die onze clubleiding de laatste jaren structureel niet nastreeft. Er wordt blind gekeken naar het zo snel mogelijk verlaten van De Kuip en er wordt alles aan gedaan om niet samen met de supporters op te trekken. Wij adviseren de clubleiding dan ook om het eigen Mission Statement nog eens heel goed te lezen, in het geheugen te prenten en dit ook actief uit te voeren of… weten jullie dat zo net nog niet?

Verder springen er nog 2 passages uit in het jaarverslag:

“Grote rechtspersonen dienen te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:166 BW resp. 2:276 BW waarin vereisten zijn opgenomen over de evenwichtige verdeling, van leden van de Raad van Commissarissen en directieleden, over vrouwen en mannen. Daarmee wordt bedoeld dat minimaal 30% van de zetels wordt bezet door vrouwen.

Feyenoord besteed veel aandacht aan de selectie en het behouden van goede medewerkers in alle lagen van het bedrijf. Momenteel heeft dit niet geleid tot de vereiste ratio van 30% voor de Raad van Commissarissen en directie. Bij eventuele wijzigingen in de toekomst zal deze vereiste in overweging worden genomen.”

Bij Feyenoord is het percentage mannen in de directie en RvC 100%, grote kans dat de op korte termijn ingevulde positie in de RvC met de portefeuille supporterszaken een vrouw zal worden 😛

En: “De deelnemingen in groepsmaatschappijen betreffen: Stichting Het Legioen, Rotterdam en Feyenoord Talent Pool B.V., Rotterdam (100%). Aangezien de financiële gegevens van de deelnemingen in groepsmaatschappijen van te verwaarlozen betekenis zijn voor het geheel, zijn deze gegevens in overeenstemming met artikel 407 lid 1a BW 2 titel 9 niet geconsolideerd.”

Volgens de statuten van Stichting Het legioen dient er jaarlijks een apart jaarverslag te worden opgemaakt. De club doet dit dus niet waardoor er geen enkel inzicht bestaat wat de geforceerde en gemanipuleerde zogenaamde officiële supportersclub de club uiteindelijk opbrengt… of kost. Zolang je hier geen overzicht van hebt, lijkt het vrij kansloos om deze stichting zo dwangmatig nog voort te zetten wat alleen maar ergernis oproept bij de supporters.

In de beloftenpool lijkt het dat Clasie de een-na-laatste speler is geweest. In de in 2009 opgerichte beloftenpool blijkt toch nog 1 speler te zitten, naar verluid Nelom. Van deze ongunstige financiële constructie zijn we dus nog steeds niet af ondanks dat men jarenlang heeft beweerd dat dit allemaal is omgezet in schulden bij de Vrienden van Feyenoord.

Wat verder bijzonder irritant is, maar wel te verwachten; Het jaarverslag geeft geen specificatie van alle posten, dit werkt uiteraard creatief boekhouden in de hand en dat stoort enorm. Wat ons in het cijfermatige gedeelte opvalt is dat de omzet t.o.v het vorige seizoen is gedaald (mede doordat er geen Europees is gespeeld) maar dat de personeelskosten daarentegen weer verder zijn gestegen. Dat is bijzonder, want sinds Eric Gudde is begonnen met saneren is Feyenoord exponentieel meer gaan uitgeven aan personeelskosten. Kan iemand bij Feyenoord vertellen dat saneren niet betekent dat je je club zo snel mogelijk vol moet pompen met lucht? In het seizoen 2014/2015 waren deze al aanzienlijk gestegen met maar liefst 29% tov 2013/2014 en afgelopen seizoen zijn deze nog verder gestegen met 6%. Bij een dalende omzet is dit een zorgwekkende ontwikkeling. Verder kunnen we er nu al vanuit gaan dat de loonkosten in het huidige seizoen nog veel verder zullen stijgen. Inmiddels staan er 178 fte-ers op de loonlijst van de NV (het stadion heeft ook nog een klein leger in dienst) terwijl dit 2 seizoenen geleden nog 153 was. We merken dat de strakke budgettering over de hele linie flink is losgelaten.

Tot slot is er een operationeel bedrijfsresultaat (dus voor verrekening transfers) gerealiseerd van € 3,7 miljoen wat bijna een halvering van het resultaat van het vorige seizoen betekent. Een bescheiden winstje dus, we zouden jullie graag vertellen waar die winst exact vandaan is gekomen, wellicht volgend jaar als de jaarcijfers wat transparanter zijn.