Laatste LN'de

Politie Rome is 5 minuten beeldmateriaal “kwijt”

Gepubliceerd op 01 september 2015 - 09:00

Gisteren ging  het lang verwachte ‘mega proces’ naar aanleiding van de ongeregeldheden op het Piazza di Spanga in Rome op 19 februari jl. van start. Via videobeelden gemaakt door de Italiaanse politie en via onder andere YouTube heeft de Nederlandse politie 44 personen aangemerkt als verdachten. Deze 44 verdachten waren onderverdeeld in blokken van 7 om het tempo in de procesdag te houden. Tijdens de regiezitting konden de diverse advocaten onder andere verscheidene zaken op tafel leggen bij de Rechtbank om deze tijdens het proces te kunnen gaan gebruiken, e.g. getuigen, maar ook vele vraagtekens over de gebeurtenissen.

Nog voor het proces gisteren op gang gekomen was, moest het OM verkondigen dat er niemand vervolgd kon gaan worden voor het vernielen van de Barcaccia fontein. Je weet wel, die fontein die helemaal gesloopt was door aanwezige Feyenoordsupporters maar die twee dagen later alweer werkend aan de toeristen getoond werd. Natuurlijk een enorme flater voor het OM, want juist het OM blies hoog van de toren en beloofde Justitie in Italië de daders te zullen berechten. Het OM ging daarom dan ook snel om dit feit heen, door vanaf het tweede blok de vermeende vernieling al niet meer te benoemen in de tenlastelegging.

In het tweede blok werd er door één van de advocaten gevraagd hoe het mogelijk was dat er videobeelden ontbreken. Volgens de advocaat zijn deze beelden juist van belang om – niet om het gebruikte geweld goed te praten – juist te kunnen bepalen wat de aanleiding is geweest waarom het gebruikte geweld, door politie en supporters, in een juist daglicht te krijgen. De advocaat vroeg daarom aan de Rechtbank om te achterhalen hoe het kan dat er van de 5 aanwezige politiecamera’s,  alle 5 de camera’s 5 tot 6 minuten missen en pas de beelden tonen wanneer de ongeregeldheden al zijn uitgebroken.

Die ontbrekende beelden kunnen namelijk een heel ander beeld schetsen van wat er tot nu toe bekend is, of via de Italiaanse overheid naar buiten is gebracht en overgenomen door het OM. De terechte vraag werd al snel aan de Rechtbank gesteld of deze actie bewust is geweest, want hoe toevallig is het dat toevallig 5 camera’s precies hetzelfde missen of dat het een toevallige samenloop van omstandigheden is geweest.

Bij een rechtszaak is het gebruikelijk om, waar mogelijk, getuigen op te roepen. Diverse verzoeken werden door de advocaten ingediend. Van de Italiaanse agenten van welke de verklaringen zijn opgenomen, medewerkers van Feyenoord, een journaliste van het AD en zelfs een lid van de Feyenoord Business Club. Al deze verzoeken werden door het OM als ‘niet nodig’ afgedaan. Saillant detail is echter wel dat de verklaringen van de vijf Italiaanse agenten niet helemaal matchen met elkaar. Niet alleen weten de agenten niet precies wat de opdrachten waren, ook wisten ze niet wie de opdracht gegeven heeft om tot ontruiming van het plein over te gaan. Volgens het OM zijn de ruim 3.000 aanwezige supporters op de hoogte gebracht rond 16.00 uur om naar de bussen te vertrekken.

Het verhoren van de medewerkers van Feyenoord, de journaliste die ook op dat moment op het plein en bij de fontein aanwezig was alsmede het lid van de Business Club, vind het OM niet nodig. Het OM wist te vertellen dat deze getuigen niets inhoudelijk zullen kunnen gaan brengen ten opzichte van de strafbare feiten. Waar het OM aan voorbij ging is echter “het slechts naar boven willen krijgen van wie er begonnen is en het waarom.” Het OM heeft namelijk een nogal gekleurd beeld geschetst de afgelopen maanden waardoor de Feyenoordsupporters de reden zijn van het vernielen van de fontein en van de ongeregeldheden. Ook werd er een verzoek ingediend om drie agenten die een supporter herkend hadden op het intranet van de Politie te ondervragen. De gebruikte foto is van een dermate kwaliteit dat het niet mogelijk is om de supporter te herkennen op de gebruikte foto. Daarnaast heeft het OM, ondanks een mogelijke positieve match, de foto via de gebruikte kanalen kenbaar gemaakt voor het publiek. Het OM hield vol dat deze foto niet gebruikt was, maar moest toch van toon veranderen toen de advocaat met de bewijzen op tafel kwam.

Wie het OM wel wil verhoren is de Italiaanse hoofdcommissaris, die heel toevallig die dag een bureaudienst draaide en het aanwezige lid van de VBE. Bij zijn verklaring mogen diverse vraagtekens gezet worden en bevestigen de verhalen van de Feyenoordsupporters daags na de rellen. Daarnaast is het niet geheel onbelangrijk om te vermelden dat er die dag een verbod gold op het verkopen van drank rondom het plein. Rome was tenslotte al sinds woensdagavond drooggelegd, echter was het bier niet aan te slepen. Een belangrijk punt dus waarom de Italiaanse politie hierop niet geacteerd heeft. Wanneer de hoofdcommissaris geen bevredigende antwoorden zou geven, kunnen de Italiaanse agenten altijd nog opgeroepen worden.

Een andere advocaat haalde een gebeurtenis uit het verleden uit de hoge hoed. Dit was na aanleiding van de Maasgebouwrellen. Ook toen blies het OM heel hoog van de toren en wilde een Feyenoordsupporter veroordelen die na een lange strijd alsnog vrijgesproken werd. Deze advocaat stelde vraagtekens bij de wijze van opsporing door het OM. Het is namelijk niet toegestaan om beelden van verdachten in het openbaar te vertonen. De wet is nog steeds niet aangepast dus mag je terecht vraagtekens plaatsen bij deze opsporingsmethode. Hierdoor zouden mogelijk veel supporters vrijgesproken kunnen gaan worden.

Vandaag is andermaal gebleken dat het ‘je was erbij, je hoort erbij’ ook deze keer niet terecht is. Hoe graag het OM het ook wil via de gekleurde dossiervorming. Na de eerste dag mag je je hardop afvragen welke van de verzoeken de Rechtbank zal inwilligen, hetzij om supporters vrij te pleiten, hetzij om een beeld te schetsen van wat er werkelijk is gebeurd op die bewuste donderdagmiddag in Rome. Dat het OM de verzoeken bijna allemaal ongegrond verklaarde, spreekt natuurlijk voor zich.

Eind november gaat het proces verder. Opnieuw in de diverse blokken, dit keer verspreid over meerdere dagen. We zullen er opnieuw bij aanwezig zijn! En ook dan zullen wij de zaken opnieuw kritisch volgen.