Laatste LN'de

Getuigen Rome-proces geven feiten prijs

Gepubliceerd op 29 november 2015 - 13:10

Eergisteren is het proces naar aanleiding van de ongeregeldheden in Rome dan eindelijk begonnen. Niemand zal dat zijn ontgaan. De diverse nieuwssites trokken de stoute schoenen aan om smeuïge artikelen te schrijven. Want het was dan ook drukker met media-aandacht dan tijdens de proforma-zitting in augustus. De journalisten waren niet berekend op de lange dag die zou gaan komen. De zittingsdag duurde tot 17.30 uur. En slechts een paar journalisten waren toen nog over. Of de vertrokken journalisten een goed beeld hadden gekregen, dat laat zich raden. Want juist vandaag werd er toch al meer bekend over alle vragen die vanaf augustus open stonden.

Een kleine terugblik naar augustus. Toen werd duidelijk dat er van vijf camera’s dezelfde vijf minuten beeld ontbrak. De diverse advocaten hadden verschillende getuigen voorgedragen om te laten verhoren, dit om een beter beeld te krijgen over wat er die dag precies allemaal gebeurd was. Ook vanuit de OM werden getuigen voorgedragen. Met niet alle verzoeken heeft de Rechter ingestemd. Maar toch bracht het veel nieuwe informatie naar buiten, welke op dat moment niet op die manier bekend was, maar zeker van belang kan zijn in het verloop van het proces en de uitspraak.

De voorgedragen getuigen zijn in aanloop van de eerste zittingsdag verhoord door de Rechter-Commissaris. Dit is achter gesloten deuren gebeurd. Via het AD werd daags voor het proces al bekend dat VBE-lid Boer heeft verklaard dat de Italiaanse politie verkondigde dat ‘They’re going to be attacked‘. Dit was nadat de Italiaanse politie aan Boer voorstelde dat hij de aanwezige supporters erop moest wijzen dat het tijd was om het plein te verlaten. Boer verklaarde ook dat de Italiaanse politie hem de indruk gaf dat hijzelf ook moest oppassen. Het OM had zich voorbereid op de inmiddels bekende woorden. ‘De Italiaanse politie spreekt gebrekkig of geen Engels, zo geeft ook Boer aan. De communicatie werd door hem als lastig ervaren. Het was de bedoeling van de Italiaanse politie om de supporters van het plein de verdrijven. Dit is ook te zien op de beelden, de agenten dragen geen schilden en hebben de knuppels niet in de hand.’

In januari vond er een vooroverleg plaats met de Italiaanse autoriteiten. Feyenoord en de VBE hebben daarbij gewezen om in alle gevallen te blijven communiceren met de Feyenoordsupporters om een escalatie te voorkomen. Ook zijn de autoriteiten op de hoogte gebracht de het te verwachte grote aantal supporters die naar Rome zouden afreizen. In aanloop van de wedstrijd is er een verzoek ingediend om een ‘fanzone’ in te richten. Tot op de dag van vandaag heeft men in Rome daar niet op gereageerd.

Een paar dagen voor de wedstrijd vond men het nodig om alle gemaakte afspraken te wijzigen. Dit kwam voor zowel Feyenoord als voor de VBE als een verrassing. Omwisselen bij het stadion werd gewijzigd naar het verzamelen bij de bussen die naar het stadion zouden gaan. Volgens hoofdcommissaris Parente was dat plein het verzamelpunt en alle andere pleinen waren verboden gebied voor de Feyenoordsupporters. Op aandringen van Feyenoord is de UEFA met de Italiaanse politie gaan praten. Dit omdat het niet mogelijk was om alle supporters op de hoogte te brengen van de wijzigingen en omdat er direct ingezien werd dat deze wijzigingen tot grote problemen zouden gaan leiden. Ook de UEFA kon de Italiaanse trots niet doorbreken.

Hoofdcommissaris Parente is rond 14.00 uur op het ‘verboden’ Piazza di Spagna geweest om te zien hoe de sfeer daar was. Parente concludeerde dat de sfeer vrij gespannen was mede door het gebruik van alcohol en vuurwerk. Vreemd is natuurlijk dat er in heel Rome geen alcohol verkocht mocht worden, maar dat de flessen bier niet aan te slepen waren. Hier werd niet tegen opgetreden, wat gezien kan worden dat de verkondigde verordening van uit de autoriteiten door dezelfde autoriteiten niet gehandhaafd werd.

Omstreeks 15:40 uur heeft Boer aangegeven dat de supporters op het plein richting het verzamelpunt moesten vertrekken. Boer stelde bij de Italiaanse politie voor om het plein af te sluiten en de groep rustig van het plein te laten gaan. De Italiaanse politie wenst Boer veel succes daarmee. En omstreeks 15:50 uur is de Italiaanse politie in beweging gekomen om het plein te ontruimen. Op de gebruikte beelden, die in Italië geselecteerd zijn, is inderdaad te zien dat de politie de menigte in beweging wil brengen. Echter heeft dit niet lang effect. Al snel vliegen de eerste bierflessen door de lucht.

Alle verdachten die bekend hebben dat ze één of meerdere flessen gegooid hebben, geven aan dit gedaan te hebben om de politie op afstand te houden. Boer geeft in zijn verklaring aan dat de afstand tussen de politie en de supporters redelijk was. Op de beelden is dit ook te zien. Veel flessen zie je niet vliegen, je hoort alleen veel glasgerinkel. Niet gek wanneer je weet dat het hele plein vol met flessen ligt, dit hoeft per definitie geen flessenregen te zijn zoals het OM wel beweerd. Het OM stelt vervolgens ook dat de politie pas de wapenstok gebruikte bij het bekende steegje. Wie de beelden vervolgens goed bekijkt ziet vervolgens al meerdere supporters op de grond liggen die omringd zijn door agenten. Dit is op het moment dat de politie het tempo verhoogd om de supporters richting het steegje te leiden.

Op dit moment komen de vijf ontbrekende minuten in beeld. Want juist op dit moment is het van belang om te weten wat de aanleiding is geweest van het gooien van de flessen en het politiegeweld. Alle verdachten, die tijdens het verhoor gepraat hebben, geven afzonderlijk van elkaar aan dat de politie uit het niets is overgegaan voor het gebruik van geweld. Diverse verdachten hebben gezien of zelf ervaren dat de politie doelbewust de supporters op de hoofden wilden raken. Parente heeft verklaard dat de beelden gemaakt zijn voor eventuele strafvervolging niet voor waarheidsvinding. De ontbrekende minuten zullen dus nooit boven water komen, dit omdat deze minuten er niet meer zijn. De agenten die dan handcamera’s gebruiken, krijgen opdracht om de camera’s te starten én te stoppen. En de Italiaanse politie heeft als eerste een selectie van de beelden gemaakt in aanloop naar het proces.

Bij het verzamelpunt bleek al snel dat de organisatie niet veel beter was. Dit hebben in een eerder stadium een aantal Italiaanse agenten verklaard. Ook Boer en een aantal andere getuigen, voorgedragen door de verdediging, geven dit aan. Ook daar vond de Italiaanse politie dat de supporters niet door liepen. Wat uiteraard niet gek was. Daar waar de stewards stonden voor het omwisselen, stonden slechts een paar bussen. Deze bussen waren vol en nieuwe bussen stonden niet klaar. Bij het wijzigen van de gemaakte afspraken, stelde de Italiaanse autoriteit dat Feyenoord moest zorgen voor een goede verloop bij het omwisselen.

Tijdens het verweer van de diverse advocaten wordt er veelvuldig verwezen naar de verklaringen van Parente en Boer. Ook geeft de verdediging aan dat de Italiaanse politie niets ondernomen heeft om de supporters te wijzen op het feit dat het Piazza di Spagna verboden gebied was. De Italiaanse politie had immers kunnen weten dat er een grote groep supporters op de wedstrijd af zouden komen en in het verleden waren er grote groepen supporters van andere clubs ook naar dat plein gekomen om zich voor de wedstrijd te verzamelen. Ook geeft de verdediging aan dat het gooien van flessen niet zomaar is ontstaan. De supporters zijn naar Rome gekomen om een voetbalwedstrijd te bezoeken en niet zoals Parente aangeeft dat de supporters geen respect hebben voor de Romeinse historie en vervolgens alles te slopen wat er te slopen viel.

Openlijke geweldpleging in vereniging gaat daarom dan ook niet op, aldus de verdediging. De verdachten kennen elkaar niet eens allemaal. Ze zijn naar het plein gekomen omdat men dacht dat het plein het verzamelpunt was om daarna naar het stadion te gaan. De Italiaanse politie is daarom de reden van de gemaakte groep door het plein af te sluiten. Daarom zouden er verzachtende omstandigheden zijn volgens de Italiaanse strafwet, de strafbare feiten zijn tenslotte gepleegd in Rome. Artikel 62 in die strafwet geeft aan dat er verzachtende omstandigheden gelden wanneer er sprake is van een opruiende samengebrachte groep.

Ondanks dat de Nederlandse wet ruimte geeft voor het vervolgen van Nederlanders die in het buitenland een strafbaar feit gepleegd hebben, wil het OM de verdachten veroordeeld krijgen. Want de dag na de gebeurtenissen is het OM zelf die in Italië een rechtshulp verzoek ingediend heeft. En dat terwijl de Parente verklaard dat het de intentie was om de verdachten in Italië aan te houden en te veroordelen.

Na het verkregen van de beelden, die na een selectie van de Italiaanse politie, het Italiaanse OM en de Rechter-commissaris in Nederland gemaakt zijn, is begonnen met het zoeken naar de verdachten. Het OM heeft meerdere malen aangegeven dat supporters die een strafbaar feit gepleegd hadden in Rome, zich te melden. Wanneer zij dit deden, moest er een kopie van het ID-bewijs overhandigd worden zodat er gezocht kon worden. De persofficier heeft vervolgens bepaald welke foto’s er online geplaatst zouden gaan worden. Wanneer een verdachte zich herkende en zich vervolgens had gemeld, werd zijn foto verwijderd. Dat de foto’s vervolgens ook gebruikt zijn door de media, is geen probleem van het OM. Het OM heeft deze foto’s alleen verstrekt aan Bureau Rijnmond en aan de politie.

Drie agenten, lid van de VBE, hebben een verdachte kunnen identificeren. De advocaat van deze verdachte had in augustus een verzoek gedaan om deze agenten te veroordelen. Dit omdat de verdachte aangeeft niet de persoon te zijn die op de foto staat vermeld. Er zijn twee foto’s van deze verdachte aanwezig, foto A en B. De drie agenten menen de verdachte te herkennen op foto B, wat mogelijk kan zijn omdat de kwaliteit van deze foto beter is dan foto A. Er is slechts één agent die op deze foto de verdachte herkend. Deze foto is gemaakt van een camerabeeld vanaf de andere kant van het plein. Ingezoomd is deze foto daarom zeer wazig. Het verhoor geeft deze agent aan in het verleden met de verdachte gesproken te hebben, zo ook met zijn broer. Het vervelende voor deze agent is dat de verdachte geen broer of zus heeft.

Een andere verdachte is herkend door een agent die de verdachte kent van beelden van supporters die zich op vak W1 bevinden. Een zeer scherpe analyse, echter de supporter heeft al jaren een seizoenskaart voor vak U. Onmogelijk dus dat dit tot een positieve match kan leiden. De agent geeft zelfs aan voor het verhoor een cursus gehad hoe om te gaan met een verhoor bij de Rechter-Commissaris, terwijl in augustus bekend was dat hij een verklaring zou moeten afgeven. Ook is de verklaring van de mogelijke positieve match vier dagen na het verhoor van de verdachte op het politiebureau opgesteld en ingediend. Terwijl men al wist dat de verdachte zich gemeld had na het publiceren van de foto.

Het OM eist tijdens de eerste dag voor alle verdachten taakstraffen van 100 tot 200 uur, dit omdat het first-offenders zijn. Daarnaast zijn er voorwaardelijke celstraffen opgelegd tot 8 maanden met een gebiedsverbod of meldplicht voor de duur van het stadionverbod. Het OM is van mening dat deze hoge eisen gerechtvaardigd zijn. Zo stelt het OM dat de kans op herhaling zeer groot is zolang Feyenoordsupporters zich voor een wedstrijd massaal verzamelen en ophouden op een plein. Openlijke geweld is daarom altijd voetbalgerelateerd en dat vraagt om hogere straffen die repressie, straffend en preventief zijn.

Wanneer de verdachten nog een voorwaardelijke straf hebben staan, zal het OM geen taakstraf eisen. Het OM begint dan met een voorwaardelijk celstraf van een aantal maanden met bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden worden geadviseerd door de Reclassering. Zo kan het zijn dat er verdachten een voorwaardelijke celstraf opgelegd kunnen krijgen met een gebiedsverbod, meldplicht of enkelband. Daarnaast zal bij internationale wedstrijden het paspoort ingeleverd moeten worden. Dit alles tot de duur van het stadionverbod, welke afloopt op 1 mei 2018. Bij een gebiedsverbod mag de supporter zich niet 4 uur voor en na de wedstrijd in de buurt van De Kuip bevinden. Bij een meldplicht zal de supporter zich een kwartier voor en na een wedstrijd moeten melden op het politiebureau.

De uitspraak in deze zaak zal op 11 december zijn. Aanstaande maandag gaat het proces verder welke duurt tot en met dinsdag.